ราชการไทยใสสะอาด : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

โปรดเลือกหมวดหมู่ด้านซ้ายมือของท่าน

Smiley face ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

หัวข้อประกาศ วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
17 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
17 กันยายน 2564
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
จัดซื้อยา 1 รายการ
16 กันยายน 2564
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 รายการ
16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
16 กันยายน 2564